Lid worden

Wil je lid worden van De Dijkruiters? Vul dan het het inschrijfformulier in …

We melden je dan aan bij de KNHS. Je ontvangt via de KNHS een e-mail met daarin een persoonsnummer, hiermee kan een account worden aangemaakt op www.mijnknhs.nl. Met dit account kun je alles zelf beheren zoals het aanvragen van de startpassen. Alle lessende leden van onze vereniging hebben de mogelijkheid om één keer per week deel te nemen aan de verenigingslessen. Deze vinden in de zomer plaats in de buitenbak in Blankenham. In de winterperiode maken wij gebruik van de binnenbak van een particulier. Dit seizoen maken we gebruik van de binnenlocatie van Stal Weemstra aan de Lageweg in Ossenzijl.

Voordat je definitief lid wordt van de Dijkruiters mag er 2 keer gratis meegereden worden in een les. Voor nadere informatie over de lessen kun je contact opnemen met het secretariaat via info@dijkruiters.nl.

Lidmaatschapkosten 2023

Jaarcontributie; niet lessend, zonder startkaart (excl. KNHS-kosten): € 17,50

Jaarcontributie; niet lessend, met startkaart (excl. KNHS-kosten): € 55,00

Basiscontributie voor lessende leden (excl. les- en KNHS-kosten): € 55,00

Lesgeld per kwartaal voor paarden: € 91,00

Lesgeld per kwartaal voor pony’s: € 78,00 (ruiters t/m 18 jaar)

1 losse clubles is € 10,- per keer

Donateur:  € 40,- per jaar

KNHS kosten (onder voorbehoud van wijzigingen):

* Lidmaatschap KNHS: € 29,50

De KNHS tarievenlijst kunt je downloaden op de website:

https://www.knhs.nl/over-knhs/publicaties/tarievenlijsten/

Opzeggen lidmaatschap en startpassen

Het opzeggen van lidmaatschappen van de Dijkruiters en de KNHS moet voor 15 november doorgegeven zijn aan aan het secretariaat via info@dijkruiters.nl

Zijn er geen wijzigingen/afmeldingen dan wordt het lidmaatschap van de vereniging en van de KNHS automatisch met 1 jaar verlengd.

Het opzeggen van de startpas(sen) moet door ieder lid tijdig doorgegeven worden aan de KNHS via “mijn KNHS”.

Het opzeggen van deelname aan de lessen kan per kwartaal.

Dit graag doorgeven aan Marjon Kootstra- Beers via info@dijkruiters.nl.